Ngành thuế hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2007

Tổng cục Trưởng Nguyễn Văn NinhNăm 2007 là một năm có ý nghĩa đặc biệt của ngành thuế cả nước khi nhiệm vụ thu ngân sách đã vượt chỉ tiêu Pháp lệnh mà Quốc hội đề ra; Luật quản lý thuế chính thức đi vào cuộc sống từ 1/7/2007 đã đổi mới phương thức quản [...]

Những nội dung mới của Luật thuế GTGT (sửa đổi), Luật thuế TNDN (sửa đổi)

Ngày 3/6/2008, Quốc hội đã thông qua Luật thuế GTGT (sửa đổi) và Luật thuế TNDN (sửa đổi). Nhân dịp này, Website ngành thuế xin trân trọng gửi đến bạn đọc những nội dung mới của 2 Luật thuế (sửa đổi) này so với Luật thuế GTGT và Luật thuế TNDN hiện hành. 1. Đối với [...]

Cải cách hành chính thuế cốt yếu phải đổi mới thể chế chính sách

 Cải cách hành chính thuế gồm nhiều nội dung: cải cách thể chế quản lý thuế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục thuế, bồi dưỡng cán bộ công chức, hiện đại hoá công chức thuế… Song, vấn đề cốt lõi chính là cải cách thể chế quản lý thuế.Thể chế quản [...]

Thông báo về việc nâng cấp các ứng dụng Hỗ trợ khai thuế

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁOVề việc nâng cấp các phần mềm ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế khai thuế: Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK ), Khai thuế qua mạng (iHTKK), Phần mềm công cụ khai quyết toán thuế TNCN (QT TNCN). Để tiếp tục hỗ trợ Người nộp thuế kê khai [...]