Bộ Tài chính hướng dẫn về giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

 Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, ngày 13/01/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 03/2009/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu [...]

Chống chuyển giá – Từng bước mở rộng và kiểm soát chặt chẽ các giao dịch liên kết

 Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hoá ngày càng gia tăng, xu thế phát triển mạnh mẽ của các tập đoàn kinh tế, các công ty đa quốc gia cả về quy mô và cơ cấu tổ chức là một tất yếu khách quan. Sự lớn mạnh của các Tập đoàn kinh tế, [...]

Về việc nâng cấp phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK 3.1.0) và Phần mềm công cụ khai quyết toán thuế TNCN (QTTNCN 3.0)

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁOVề việc nâng cấp phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK 3.1.0) và Phần mềm công cụ khai quyết toán thuế TNCN (QTTNCN 3.0)            Tiếp tục đáp ứng yêu cầu Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng [...]